Zpracování osobních údajů při obchodním styku s klienty

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

1. totožnost a kontaktní údaje správce: SAB servis, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167427;

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Miroslav Švenda, Jánský vršek 323/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, e-mail: svenda@sabservis.cz, tel.: +420 257 223 191.

2. účely zpracování osobních údajů:

 • poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování uzavírání smluv, zejména zprostředkování pojištění, poskytování investičních služeb, zprostředkování spotřebitelských úvěrů;
 • plnění zákonných povinností správce jako investičního zprostředkovatele, samostatného zprostředkovatele a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru vyplývajících ze zvláštních předpisů (např. zákona č. 170/2018 Sb., zákona č. 256/2004 Sb., zákona č. 247/2016 Sb., zákona č. 253/2008 Sb.);
 • ukládání a uchovávání osobních údajů v  databázi klientů (zákazníků) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;
 • vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;
 • obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách, a to včetně cílených nabídek produktů a služeb založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.

3. právní základy zpracování:

souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše).

4. kategorie příjemců osobních údajů:

osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern a třetí osoby spolupracující se správcem; smluvní partneři správce, tj. zejména vázaní zástupci správce; obchodní partneři správce, tj. osoby, které zastupuje správce při uzavírání smluv se subjektem údajů, zejména banky, pojišťovny, investiční společnosti a fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny; orgány veřejné moci při plnění zákonných povinností správce, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky, Finanční analytický úřad

5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.

6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány): po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

 • požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
 • požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 • dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
 • kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout naše služby v  plném rozsahu, tzn.,  že  bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě.

Zpracování osobních údajů návštěvníka webu – cookies

Co jsou cookies

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Proč cookies používáme

Soubory cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek. Používáme je také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používáme

Používají se v zásadě dva typy cookies – dočasné a trvalé. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém prohlížeči. Trvalé, nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech cookies, nebo dokud je ručně nesmažete.

Cookies třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném

Jak cookies odstranit

Ukládání cookies můžete upravit přímo ve svém webovém prohlížeči, ve výchozím nastavení bývá zpravidla povolené. Odkazy na návody pro nastavení cookies v nejpoužívanějších prohlížečích jsou

Když se rozhodnete odstranit cookies, měli byste zvážit, že je možné, že interaktivní funkce, které nabízí naše internetová stránka, budou hůře použitelné, anebo je nebudete moci používat vůbec.

Vyměníme Vaši hypotéku za lepší.

Hledáme kolegy
do našeho týmu.

Zanechte nám kontakt
a my se Vám ozveme.

Vyplňte prosím kontaktní údaje, vyberte co chcete řešit a stiskněte "Odeslat".

Zanechte mi kontakt
a já se Vám ozvu.

Vyplňte prosím kontaktní údaje, vyberte co chcete řešit a stiskněte "Odeslat".

Vašeho doporučení
si velmi vážím.

Doporučte moje služby a získejte finanční odměnu. Odměna Vám bude vyplacena podle aktuální výše schváleného produktu, který doporučená osoba uzavře. 

Vyplňte prosím kontaktní údaje, vyberte co chcete řešit a stiskněte „Odeslat“.

Chci prodat nebo pronajmout nemovitost.

Vyplňte prosím kontaktní údaje, krátký popis nemovitosti a stiskněte "Odeslat".

Vašeho doporučení
si velmi vážíme.

Doporučte nás a získejte finanční odměnu. Odměna Vám bude vyplacena podle aktuální výše schváleného produktu, který doporučená osoba uzavře. 

Vyplňte prosím kontaktní údaje, vyberte co chcete řešit a stiskněte „Odeslat“.

Chci prodat nebo pronajmout nemovitost.

Vyplňte prosím kontaktní údaje, krátký popis nemovitosti a stiskněte "Odeslat".

Kolik ušetřím
refinancováním své hypotéky?

Vyplňte prosím parametry pro refinancování a my se vám co nejdřív ozveme.

Kolik budu platit
za svoje nové bydlení?

Vyplňte prosím parametry budoucího úvěru a my se vám co nejdřív ozveme.